https://sites.google.com/site/moroncavallete/canteiro/residencia-cpp

https://sites.google.com/site/moroncavallete/canteiro/residencia-mshttps://sites.google.com/site/moroncavallete/canteiro/clinica-swenssonhttps://sites.google.com/site/moroncavallete/canteiro/residencia-amt

https://sites.google.com/site/moroncavallete/canteiro/clinica-swenssonhttps://sites.google.com/site/moroncavallete/canteiro/residencia-cpp
 

    Gourmet+Lazer GRA, 2013
arquitetura
 e interiores | 322m² | Sorocaba
    Residência CPP, 2013
arquitetura | 320m² | Votorantim
    Residência RO, 2013
arquitetura | 174m² | Votorantim
    Clínica Swensson, 2011
interiores e fachada | 460m² | Sorocaba
    Residência AMT, 2011
arquitetura | 313m² | Sorocaba
    
Residência MS, 2011 
arquitetura | 383m² | Salto de Pirapora
xxxxxxx                 
    XXXXXX 
xxxxxxx